Zoek

 

   Minimize
 

Filmpje over de totstandkoming van het project. Courtesy ectropic. 

Colofon en initiatief

                                                                                                          Colofon                                                                                                    

De website is gebouwd door Buro Pakweg  en Dorien Koppenberg. Voor de inhoud is een redactie van vrijwilligers verantwoordelijk. De redactie bestaat uit Maria Drewes, Cas Frankema, Paula Jansen, en Frank van Soest. 
Ries Adriaansen, Giorgio Zoppi, Annemiek Haalboom, Jos Bours en de studenten Marianne Boshoven en Luc Verhoeven van de School voor Journalistiek hebben bijdragen aan de inhoud geleverd. 


De foto’s op de website zijn gemaakt door:

Nick de Crom, Nol van Dongen, Anthoney Fairley, Robert de Hartogh,
Jan Lansink, Lies Maliepaard, Ester Ostoja, Chris Pennarts, 
Paul Romijn, Bert Spiertz, Mustafa en Niyazi Terzi, Gerard van Wingerde.
 

Veel migrantenfamilies stelden hun fotoboek beschikbaar om te gebruiken.  


Financieel is het project mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Utrecht.
  • Stichting Alleato.
  • Vereniging  ‘ Verenigingsgebouw NKV’.
  • Kf. Hein fonds.
  • Particuliere donaties.

Utrecht, januari 2011.

 Over de initiatiefnemers


Deze website en de tentoonstelling 'Hier ben ik thuis' worden gemaakt door een groep vrijwilligers uit Utrecht. Hierin zitten mensen die zelf als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen of hun kinderen. Ook mensen die door hun werk of dagelijks leven veel contact hadden met gastarbeiders en hun gezinnen nemen deel aan deze groep. Een aantal van hen heeft gewerkt bij de stichting Buitenlanse werknemers Midden Nederland en haar opvolger het MIU (Multicultureel Instituut Utrecht).

Daar is in de loop der jaren veel materiaal verzameld over de migratie. Om deze informatie niet verloren te laten gaan ontstond het idee een museum of tentoonstelling te maken. Eerst werd onderzocht of er genoeg interesse was voor dit idee en wat haalbaar was aan ruimte, financiën en medewerking van vrijwilligers. Er bleken voldoende mogelijkheden te zijn hoewel de financiering zo beperkt was dat plannen bijgesteld moesten worden. Verschillende werkgroepen gingen aan de slag en de hulp van de studenten van de HKU en de school voor journalistiek werd gevraagd.

Er werden heel veel contacten gelegd met de eerste generatie migranten om hun verhalen vast te leggen en de vaak ontroerende foto’s van de eerste periode zichtbaar te maken. Juist in een tijd van verharding en populisme is het goed aandacht te hebben voor deze levensverhalen, gebeurtenissen en omstandigheden die men anders snel vergeet.

De tentoonstelling is geopend, de website is in de lucht, maar dat betekent niet dat we klaar zijn. We hopen dat bezoekers hierdoor geinspireerd worden om zelf nog informatie aan te vullen door eigen verhalen, foto’s, filmpjes of voorwerpen toe te voegen. U kunt dit melden op adriaansenries@gmail.com. Als u wilt meewerken als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Ries Adriaansen, via adriaansenries@gmail.com.